:: குறையெலாம் தீர்ந்திட குழுமணிக்கு வாருங்கள் ::
ஸ்ரீ கபிராஜதாசன்
கல்யாணராம பட்டாச்சாரியார்
அருள்மிகு ஸ்ரீ பிரத்யங்கிராதேவி பீடம்
குழுமணி அக்ரஹாரம்
போன் : 0431 - 2618448
செல்: 97864 05693 

View Larger Map